График на дейностите

Уважаеми родители,

  • Можете да проследите връзката и да се запознаете с графика на дейностите по приема на първокласници за учебната 2018-2019 г. Дейностите са регламентирани със Заповед на кмета на общината Д-р Юлиян Найденов. ТУК 
  • График на дейностите по приемането на учениците в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 г., съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование ТУК