График на дейностите за осъществяване на прием в І клас в общинските училища на територията на град Силистра за учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители, ТУК можете да се запознаете с графика на дейностите за осъществяване на приема в първи клас в общинските училища на град Силистра за учебната 2019 / 2020 година.

Уведомяваме Ви, че след обявяване на класирането на приетите деца в първи клас (4 юни2019), записването става с ОРИГИНАЛА на свидетелството за завършена подготвителна група (5 и 6 юни 2019)