Бюджет

БЮДЖЕТ 2024

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2024 г. –ТУК

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2024 г.  – ТУК  и ТУК

БЮДЖЕТ 2023

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2023 г. – ТУК

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2023 г.  – ТУК и ТУК

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2023 г – Отчет на бюджета към 30.06.2023

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2023 г – Отчет на бюджета към 30.09.2023

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2023 г – Отчет на бюджета към 31.12.2023

Отчет за средства от ЕС към 30.06.2023

Отчет за средства от ЕС към 30.09.2023

Отчет за средства от ЕС към 31.12.2023

Корекции на бюджета към 30.06.2023

БЮДЖЕТ 2022

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2022 г. – ТУК

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2022 г. – ТУК

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2022 г – ТУК

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2022 г – ТУК

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 г – ТУК и  ТУК

 

БЮДЖЕТ 2021

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2021 г. – ТУК

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2021 г. – ТУК

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2021 – ТУК

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2021 –ТУК

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2021 –ТУК

БЮДЖЕТ 2020

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2020 г. – ТУК

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2020 г. – ТУК

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2020 г. – ТУК 

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2020 г. – ТУК

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2020 г. – ТУК

БЮДЖЕТ 2019

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2019 г. – ТУК

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2019 г. ТУК

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2019 – ТУК

Корекция на бюджета към 30.06.2019 – ТУК

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2019 – ТУК

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2019 – ТУК