Бюджет

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2017 г. ТУК
Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2017 г. ТУК
Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. ТУК
Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2017 г. ТУК
Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2017 г. ТУК

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2018 г ТУК.

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2018 г. ТУК

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2018 г. ТУК

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2018 г. ТУК

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2018 г. ТУК 

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2019 г. – ТУК

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2019 г. ТУК

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2019 – ТУК

Корекция на бюджета към 30.06.2019 – ТУК

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2019 – ТУК

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2019 – ТУК

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2020 г. – ТУК

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2020 г. – ТУК

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2020 г. – ТУК